Експертиза

Одним з напрямків роботи ВРК є проведення експертиз рекламних матеріалів на відповідність дійсному законодавству України. З запитами про проведення незалежної експертизи ВРК у суперечливих ситуаціях звертаються як учасники рекламного ринку, так і державні органи.

Фахівці ВРК проводять експертизу, аналізуючи положення чинного законодавства, а також спираючись на практику рекламної діяльності як в Україні, так і в світі.

Для проведення експертизи реклами можна надати:

- аудіо- та відеозаписи рекламних роликів, виступів;
- газетні, журнальні та Інтернет-публікації;
- брошури, плакати, листівки, рекламні макети та інша друкована продукція;
- зафіксовані на цифрових носіях зображення рекламних щитів;
- матеріали справи, що мають пряме відношення до предмету дослідження

Готовий пакет документів необхідно надіслати на адресу: ВГО «ВРК» 02175, м. Київ, а/с 49,
а також скан-копії на email - rec@vrk.org.ua.

Закони

Закон України «Про рекламу» Закон України «Про медіа» Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Закон України «Про захист прав споживачів» Закон України «Про благоустрій населених пунктів» Закон України № 123/96-ВР «Про лікарські засоби» Наказ МОЗ «Про внесення змін до Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта» 30.06.2020 № 1484 Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну» Закон «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» Закон України «Про захист суспільної моралі» Стандарт недискримінаційної реклами за ознакою статті СОУ 21708654-002-2011 Постанова КМУ «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» Рішення Київської Міської Ради «Про затвердження Правил розміщення рекламних засобів у місті Києві» N 223/2445 від 20 квітня 2017 року Рішення Київської Міської Ради «Про затвердження Порядку розміщення вивісок у місті Києві» N 224/2446 від 20 квітня 2017 року. Наказ Мінекономіки від 01.02.2024 р. № 2945 “Про затвердження Порядку формування та ведення національного переліку вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності” Зміни у сфері мобілізації та військового обліку

Cаморегулювання