Закони

Закон України <<Про рекламу>> Закон України <<Про захист від недобросовісної конкуренції>> Стаття 26 Закону України <<Про лікарські засоби>> Постанова КМУ <<Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами>> від 29.12.2003 No.2067 Постанова КМУ <<Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу>> від 26.05.2004 No.693 Постанова КМУ <<Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу та  Порядку відрахування на виробництво соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв>> від 8.09.1997  No.997 Наказ МОЗ <<Про деякі питання заборони рекламування лікарських засобів>> від 06.06.2012 No.422 (затверджено Критерії, що застосовуються при визначенні лікарських засобів, рекламування яких заборонено) Наказ МОЗ <<Про затвердження Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта>> від 06.11.2012 No. 876 (періодично переглядається, треба оновлювати інформацію) Рішення Київської міської ради <<Про затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві>> No. 20/7357 від 26.01.2012 (в т.ч. Зонування розміщення зовнішньої реклами в місті Києві, Класифікатор типових рекламних засобів) Рішення Київської міської ради <<Про затвердження Порядку розміщення реклами в м. Києві>> від 22.09.2011 No. 37/6253 та аналогічні правила у інших містах Вищий господарський суд України, Оглядовий лист <<Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про рекламу (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)>> від 28.11.2012 No. 01-06/1731/2012 Вищий господарський суд України, Оглядовий лист <<Про практику застосування господарськими судами законодавства про рекламу>> від 04.04.2008 No.01-8/205

Експертиза

Одним з напрямків роботи ВРК є проведення експертиз рекламних матеріалів на відповідність дійсному законодавству України. З запитами про проведення незалежної експертизи ВРК у суперечливих ситуаціях звертаються як учасники рекламного ринку, так і державні органи.

Фахівці ВРК проводять експертизу, аналізуючи положення чинного законодавства, а також спираючись на практику рекламної діяльності як в Україні, так і в світі.

Для проведення експертизи реклами можна надати:

- аудіо- та відеозаписи рекламних роликів, виступів;
- газетні, журнальні та Інтернет-публікації;
- брошури, плакати, листівки, рекламні макети та інша друкована продукція;
- зафіксовані на цифрових носіях зображення рекламних щитів;
- матеріали справи, що мають пряме відношення до предмету дослідження

Готовий пакет документів необхідно надіслати на адресу: м.Київ, 03127, а/с 26,
а також скан-копії на email - office@vrk.org.ua.

Cаморегулювання