Експертиза

Одним з напрямків роботи ВРК є проведення експертиз рекламних матеріалів на відповідність дійсному законодавству України. З запитами про проведення незалежної експертизи ВРК у суперечливих ситуаціях звертаються як учасники рекламного ринку, так і державні органи.

Фахівці ВРК проводять експертизу, аналізуючи положення чинного законодавства, а також спираючись на практику рекламної діяльності як в Україні, так і в світі.

Для проведення експертизи реклами можна надати:

- аудіо- та відеозаписи рекламних роликів, виступів;
- газетні, журнальні та Інтернет-публікації;
- брошури, плакати, листівки, рекламні макети та інша друкована продукція;
- зафіксовані на цифрових носіях зображення рекламних щитів;
- матеріали справи, що мають пряме відношення до предмету дослідження

Готовий пакет документів необхідно надіслати на адресу: ВГО «ВРК» 01001, м. Київ, а/с 141в,
а також скан-копії на email - rec@vrk.org.ua.

Закони

Закон України <<Про рекламу>> Закон України <<Про захист від недобросовісної конкуренції>> Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Закон України «Про захист прав споживачів» Постанова КМУ «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» Закон України «Про благоустрій населених пунктів» Рішення Київської Міської Ради «Про затвердження Правил розміщення рекламних засобів у місті Києві» N 223/2445 від 20 квітня 2017 року Рішення Київської Міської Ради «Про затвердження Порядку розміщення вивісок у місті Києві» N 224/2446 від 20 квітня 2017 року. Закон України № 123/96-ВР «Про лікарські засоби» Наказ МОЗ «Про внесення змін до Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта» 30.06.2020 № 1484 Закон «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» Стандарт недискримінаційної реклами за ознакою статті СОУ 21708654-002-2011 Закон України «Про захист суспільної моралі»

Cаморегулювання