Приєднатися

Приєднатися до ВРК

Для вступу у Всеукраїнську рекламну коаліцію (ВРК) необхідно:

 1. Ознайомитись з Програмою ВРК і Положенням про умови членства

 2. Отримати письмову рекомендацію від одного з дійсних членів ВРК

 3. Заповнити та роздрукувати заяву і картку члена ВРК.

 4. Надіслати оригінали документів на адресу: ВГО «ВРК» 01001, м. Київ, а/с 141в

На основі отриманих документів Наглядова рада Всеукраїнської рекламної коаліції приймає рішення про вступ претендента. Після отримання сповіщення про вступ, необхідно запросити рахунок на оплату членського внеску за електронною поштою project@vrk.org.ua

 

Програма ВРК

Всеукраїнська рекламна коаліція – масова громадська організація, що одночасно об'єднує колективних та індивідуальних членів, які є представниками рекламодавців, рекламних та маркетингових агентств, засобів масової інформації.

Коаліція у своїх пріоритетах виходить з принципів, де кожен легально вироблений та виставлений на продаж продукт має право на комерційне представлення. З іншої сторони, кожен споживач має право отримати повну інформацію про продукти, що продаються, аби зробити свій усвідомлений вільний вибір при купівлі. Будь-які обмеження цих постулатів не мають бути дискримінаційними.

 

Програмні задачі ВРК:

• створення масового об'єднання професіоналів в області реклами, яке буде об'єктивно представляти думку індустрії з поточних питань рекламної практики;

• всесвітня популяризація реклами як галузі, розвиток рекламної культури споживачів, пояснення важливої ролі і переваг реклами як засобів комунікації;

• узгодження задач суб'єктів рекламного ринку з інтересами споживачів;

• розширення практики саморегулювання реклами;

• прийняття та розповсюдження Українського Кодексу рекламної діяльності, просування етичних стандартів рекламної практики;

• підвищення професійного рівня вітчизняної реклами;

• взаємодія та співпраця з міжнародними рекламними організаціями;

• підготовка та навчання спеціалістів – дійсних професіоналів у галузі реклами та маркетингових комунікацій;

• впровадження нових прогресивних тенденцій в області маркетингових комунікацій на основі міжнародного та вітчизняного досвіду.

 

Положення про умови членства

Дійсне Положення розроблено на підставі Статуту Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнська рекламна коаліція" і затверджено Наглядовою радою 7 вересня 2016 року.

 1. Членами Всеукраїнської рекламної коаліції можуть бути юридичні та фізичні особи, які є:

  • суб'єктами, що ведуть свою основну діяльність в галузі ЗМІ, виробництва та розповсюдження реклами, маркетингу або союзами, об'єднуючими подібні суб'єкти;

  • замовниками реклами ( рекламодавці), які займають значне місце на ринку реклами або союзами, об'єднуючими таких рекламодавців;

  • організаціями, метою яких є захист прав споживачів, розвиток підприємництва;

  • громадянами, які користуються широкою популярністю і високим авторитетом завдяки своїй громадській або творчої діяльності у зазначених вище сферах.

 2. Прийом у члени Коаліції здійснюється Наглядовою радою на своїх засіданнях простою більшістю голосів на підставі поданих заяв.

 3. Всім колективним членам коаліції Наглядовою радою видається Свідоцтво встановленого зразка, що підтверджує членство в Коаліції.

 4. Члени Коаліції можуть бути дійсними або асоційованими.

Дійсні члени Коаліції повинні володіти досвідом роботи в галузі виробництва та розповсюдження реклами не менше 2 -х років і мати необхідний штат кваліфікованих фахівців.

Кожен дійсний член Коаліції має право:

 • одного голосу на загальних зборах Коаліції;

 • на делегування своїх фахівців до експертних груп та рад;

 • на зазначення свого найменування на фірмовому бланці Коаліції;

 • на розміщення логотипу та інформації про свою компанію на офіційному сайті Всеукраїнської рекламної коаліції з посиланням на власні ресурси;

 • на отримання інформаційно- консультаційних послуг, у тому числі юридичних;

 • користування системою знижок для дійсних членів Коаліції;

 • відвідання заходів Коаліції, використання депозитарію тощо.

Асоційовані члени Коаліції мають право:

  • дорадчого голосу на загальних зборах Коаліції;

  • на отримання інформаційних послуг, що не вимагають додаткового залучення трудових і часових ресурсів;

  • на розміщення логотипу своєї компанії на офіційному сайті Коаліції;

  • користування знижками, передбаченими для асоційованих членів Коаліції;

  • відвідання заходів Коаліції, використання депозитарію.

 • Умовою членства в Коаліції є оплата членських внесків, розмір яких з січня 2019 року становить: 12 000 грн. на рік для дійсних колективних членів і 4 000 грн. на рік для асоційованих колективних членів. Вступний внесок в Коаліцію становить 2 000 грн. і виплачується одноразово незалежно від виду членства. Членські внески вносяться один раз на рік не пізніше 10-го числа другого місяця оплачуваної року. Допускається оплата членських внесків за менший термін і в інші терміни при узгодженні термінів та умов оплати. У разі, якщо вступ до Коаліції здійснюється протягом календарного року, членські внески оплачуються, виходячи з таких умов: 3000 грн. на квартал - для дійсних членів; 1000 грн. на квартал - для асоційованих членів. Вступний внесок є при цьому незмінною величиною.

 • Члени Коаліції зобов'язані:

  • сприяти досягненню цілей Коаліції;

  • виконувати рішення статутних органів Коаліції та вимоги статуту;

  • своєчасно сплачувати членські внески.

 • Член Коаліції може бути виключений з її складу за:

  • систематичне невиконання статутних вимог або за діяльність, яка дискредитує цілі Коаліції;

  • за несплату членських внесків протягом року;

  • за власним бажанням.

 • Рішення про виключення з членів Коаліції здійснюється на засіданні Наглядовою радою простою більшістю голосів.

.